Monday, October 26, 2020

ຄຸນປະໂຫຍດຈາກການກິນສົ້ມ

ລົດສົ້ມຈາກສານສັງເຄາະໃນນໍ້າສົ້ມທີ່ນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ໂດຍມີສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນຄື: Glacial Acetic Acid  ແລະ ເປັນໂຕເຮັດໃຫ້ເກີດລົດສົ້ມ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ກົດຊີຕຣິກ ເຊິ່ງໃຫ້ລົດສົ້ມທົດແທນໝາກນາວ ຖ້າກິນໃນປະລິມານໜ້ອຍກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງແຕ່ຖ້າກິນໃນປະລິມານຫຼາຍໆຈະສາມາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍແນ່ນອນ ແຕ່ລົດສົ້ມຈາກໝາກໄມ້ເຊັ່ນ: ໝາກນາວ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກຂາມ, ໝາກຍົມ, ໝາກນັດ ແລະ ອື່ນໆຈະບໍ່ມີອັນຕະລາຍແຖມຍັງດີຕໍ່ສຸພາບດ້ວຍ.       ຄຸນປະໂຫຍດຈາກສົ້ມ: ຊ່ວຍແກ້ໄອເຈັບຄໍ: ໂດຍໃຊ້ນໍ້າໝາກນາວ 2-3 ໜ່ວຍປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງ...

ໝາກນາວມີດີກວ່າລົດຊາດ ເປັນຢາສະໝຸນໄພຊັ້ນດີທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ຮູ້

ໜາກນາວ ເປັນໝາກໄມ້ສາລະພັດປະໂຫຍດທັງປຸງແຕ່ງອາຫານຄາວ, ຫວານ ແລະ ຍັງເປັນສ່ວນປະສົມໃນເຄື່ອງດື່ມໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ. ໝາກນາວເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ເປັນໝາກໄມ້ເສດຖະກິດທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຊາວໄຮ່ຊາວສວນມາຫຼາຍຍຸກສະໄໝ ແຕ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍອາດຈະຮູ້ນຳໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານພຽງຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວໝາກນາວເຕັມໄປດ້ວຍສັບພະຄຸນທາງດ້ານຢາປິ່ນປົວທາງທຳມະຊາດທີ່ທ່ານຄວນປູກໄວ້ໃນຮົ້ວເຮືອນເລີຍ. ນອກຈາກລົດຊາດສົ້ມ ສ່ວນປະຕິສຳພັນຂອງໝາກນາວສາມາດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ເຊັ່ນ: ຮາກ, ໃບ, ດອກ, ແກ່ນ, ເປືອກ...

ກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມກ່ອນແລ່ນອອກກຳລັງກາຍ

ຄວນກວດສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຮຽນຮູ້ສັນຍານເຕືອນຈາກຮ່າງກາຍເພື່ອໃຫ້ການແລ່ນມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ປອດໄພ ຫຼື ໄດ້ສຸຂະພາບທີ່ດີ.ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດກ່ອນອອກແລ່ນ:- ປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງຮ່າງກາຍວ່າໄຫວ ຫຼື ບໍ່? ໂດຍໃຊ້ສູດງ່າຍໆ ຄື: ເລີ່ມຈາກໜ້ອຍໄປຫາຫຼາຍ, ເລີ່ມຈາກຊ້າໄປຫາໄວ, ເລີ່ມຈາກເບົາໄປຫາໜັກ.- ກ່ອນຈະເລີ່ມແລ່ນ ຫຼື ອອກກຳລັງກາຍຕ້ອງອົບອຸ່ນຮ່າງກາຍດ້ວຍການຢືດແຂນ - ຂາເພື່ອໃຫ້ເລືອດສູບສີດໄຫຼວຽນໄປກ້າມຊີ້ນ ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ (...

ມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນແທ້? ນາງແບບຍີ່ປຸ່ນ ລົງທຶນ ນວດນົມ 10 ພັນຄັ້ງ ໃນໄລຍະ 2 ອາທິດ ເພື່ອພິສູດຂໍ້ສົງໄສ

ຂະໜາດຂອງຫນ້າເອິກ ໜ້າຫົວໃຈທີ່ມີຕາມທໍາມະຊາດ ແຕ່ຮູ້ສຶກຍັງບໍ່ພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ມີຢູ່ ສະໄໝນີ້ທາງເລືອກຂອງການເສີມໜ້າເອິກກໍ່ມາຊ່ວຍທົດແທນໃນສ່ວນທີ່ຂາດໄປໄດ້. ແຕ່ວ່າ ຖ້າວິທີເສີມໜ້າເອິກທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດຍັງບໍ່ຕອບໂຈດ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ ອີກຫຼາຍຢ່າງແລ້ວ ວິທີທາງທໍາມະຊາດແບບໃດຈະເຮັດໃຫ້ມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນມາໄດ້ແດ່? ດ້ວຍພື້ນຖານຄວາມສົງໄສທີ່ຄາໃຈນີ້ ທາງສະຖານີໂທລະທັດ TV...

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

error: Content is protected !!