ກະຊວງການຄ້າປັບລົງລາຄານ້ຳມັນ ປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ວັນພະຫັດ ທີ 14 ພຶດສະພາ ເປັນຕົ້ນໄປ

57

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ປັດລົງລາຕານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທົ່ວປະເທດ ຕັ້ງແຕ່ວັນພະຫັດ ທີ 14 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເລື່ອງ ແຈ້ງປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດສະບັບເລກທີ 0465/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2020 ວ່າ: ການປັບລາຄາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຄັງແຮແອັດຊັງພິເສດ 400 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ 575 ກີບ ຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ 300 ກີບຕໍ່ລິດ. ທັງນີ້ ປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແອັດຊັງພິເສດ ປັບລົງ 1.500 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບລົງ 1.070 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນປັບລົງ 490 ກີບ/ລິດ.

ສ່ວນການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄິດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0363/ກຄພນ.ຄສລ, ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ, ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປໍ້າຂາຍຍ່ອຍຂອງຕົນ ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0423/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2020.

ພ້ອມນີ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງມາຍັງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ແກັສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ປະຕິບັດລາຄາຂາຍຍ່ອຍໃໝ່ ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມຕະຕາລາງແຈ້ງການດ້ວຍ.