ລັດຖະບານຕຸລະກີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈັດຫາອາຫານລ້ຽງສັດຈອນຈັດ ໄລຍະວິດກິດໂຄວິດ-19

30

ລັດຖະບານຕຸລະກີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈັດສັນຫາອາຫານໃຫ້ໝາ ແລະ ແມວ ຈອນຈັດ ເຊິ່ງເປັນສັດທີ່ຮັກຂອງຊາວຕຸລະກີ ໃນໄລຍະວິກິດການແຜ່ລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19.

ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນນຍ້ອນຄວາມຫ່ວງໄຍທີ່ມີໃຫ້ແກ່ສັດຈອນຈັດຂອງຊາວຕຸລະກີ ເຊິ່ງປົກກະຕິໝາ ແລະ ແມວພວກນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູຈາກປະຊາຊົນຢູ່ແລ້ວ.

ເຖິງວ່າລັດຖະບານຕຸລະກີ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ວາງມາດຕະການເພື່ອປິດເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແຕ່ກໍ່ມີການປະກາດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ແຕ່ໃນເຮືອນ ເພື່ອຫຼຸດການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສ ແລະ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 20 ປີ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 65 ປີ ຢູ່ແຕ່ພາຍໃນເຮືອນ.

ດ້ວຍມາດຕະການດັ່ງກ່າວນີ້ ກະຊວງພາຍໃນຕຸລະກີ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຈັດສັນຫາອາຫານລ້ຽງສັດຈອນຈັດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຕາມຕົວເມືອງອອກຈາກບ້ານມາສ່ຽງຕິດເຊື້ອດ້ວຍຕົນເອງ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງຕຸລະກີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ ຕາມການລາຍງານຂອງສື່ທ້ອງຖິ່ນ ວ່າ “ຈະວາງອາຫານ ແລະ ນໍ້າ ຕາມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັດອາໄສຢູ່ ເຊັ່ນ: ສວນສາທາລະນະ ຫຼື ຈຸດທີ່ພັກອາໄສຂອງສັດ”.

ແມວ ຖືວ່າເປັນສັດທີ່ໄດ້ຮັບການນັບຖືໃນປະເທດຕຸລະກີ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຈະມີຂະນົບທຳນຽມການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ເບິ່ງແຍງແມວ ລວມທັງສັດຈອນຈັດອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຕົນເອງ.

ໂດຍກ່ອນທີ່ຈະມີການອອກຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ປະຊາຊົນຕຸລະກີໄດ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ສົນທະນາກັນເຖິງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບແມວ ແລະ ໝາ ຈອນຈັດທີ່ອົດຫິວ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19.