ວິກິດໂຄວິດ-19 ອາດກະທົບເຖິງຕ່ອງໂສ້ອາຫານໂລກ

28

3 ອົງການສາກົນສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ໂລກອາດຈະເກີດພາວະຂາດແຄນອາຫານຈາກມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຂະນະນີ້.

ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື FAO (Food and Agriculture Organization) ,ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO (World Health Organization) ແລະ ອົງການການຄ້າໂລກ ຫຼື WTO (World Trade Organization) ຮ່ວມກັນອອກຖະແຫຼງການສະແດງເຖິງຄວາມວິຕົກກັງວົນ ວ່າ ປະຊາກອນໂລກອາດຈະເກີດພາວະການຂາດແຄນອາຫານຈາກມາດຕະການການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຮນາສາຍພັນໃໝ່ ຫຼື ໂຄວິດ-19 ຢູ່ຂະນະນີ້ ເຊິ່ງກະທົບກັບຫ່ວງໂສ້ອຸປະທານອາຫານໂລກ.

ໂດຍສະເພາະມາດຕະການເຂັ້ມງວດການສົ່ງອອກອາຫານໃນປະເທດຜູ້ຜະລິດ ແລະ ມາດຕະການປິດດ່ານຊາຍແດນທີ່ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກອາຫານຂ້າມປະເທດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ ລວມທັງການກັກເກັບຜະລິດຕະພັນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນປະເທດຕົນເອງກ່ອນຕະຫຼອດຈົນພາກກະສິກໍາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາວະເສດຖະກິດທົ່ວໂລກທີ່ຕົກຕໍ່າຈົນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຫຼາຍປະເທດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອາຫານ ແລະ ກະທົບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.

ທັງນີ້, ຜູ້ນໍາທັງສາມອົງກອນຕ່າງເຫັນດີຮ່ວມກັນຈະຮ່ວມມືກັນປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະດັ່ງກ່າວ,ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານທົ່ວໂລກລະມັດລະວັງການໃຊ້ນະໂຍບາຍເຂັ້ມງວດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າອາຫານເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນທໍາກັບປະເທດຕ່າງໆ.