ວິທີພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຄູ່ແຂ່ງ

190

ໃນໂລກທຸລະກິດຍຸກໃໝ່ໃຜກໍເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຫຼາກຫຼາຍກາຍເປັນເວທີສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີ່ກວ້າງໃຫຍ່, ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຂຶ້ນທັງໜ້າເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ເກີດການແຂ່ງຂັນຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ຖ້າຈະຢູ່ໃນເວທີແຫ່ງນີ້ຕ້ອງສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງຕົນເອງ, ການພັດທະນາໃຫ້ນຳໜ້າຄູ່ແຂ່ງໄດ້ຫ່າງໄກເທົ່າໃດ ສ່ວນແບ່ງຄວາມໄດ້ປຽບທາງການຕະຫຼາດຍິ່ງມີສູງຫຼາຍຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ຄໍລຳຕະຫຼາດ ໃນວັນນີ້ຈະນຳສະເໜີວິທີເອົາຕົວລອດໃນຕະຫຼາດດ້ວຍການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການມີດັ່ງນີ້:

1. ແຕກຕ່າງທີ່ຂະບວນການຜະລິດ: ຂະບວນການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝ ຈະເປັນຂະບວນການຜະລິດທີ່ບູຮານຫາຄົນເຮັດໄດ້ຍາກ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນລ້ວນແຕ່ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ສິນຄ້າຂອງເຮົາໃຫ້ໂດດເດັ່ນ ກວ່າຄູ່ແຂ່ງໄດ້.

2. ແຕກຕ່າງທີ່ການຫຸ້ມຫໍ່: ບັນຈຸພັນໃນສິນຄ້າທີ່ລາຄາໃກ້ຄຽງກັນ ຫຼື ອອກມາຈາກໂຮງງານຜະລິດດຽວກັນ ລູກຄ້າມັກໃຊ້ບັນຈຸພັນເປັນຕົວຕັດສິນໃນການເລືອກຊື້. ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກແບບບັນຈຸພັນໃຫ້ຖືກໃຈ, ສວຍງາມ, ສະດວກໃນການໃຊ້ງານເຮັດໃຫ້ເຮົາຍາດຄວາມໄດ້ປຽບຄູ່ແຂ່ງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

3. ແຕກຕ່າງທີ່ຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ: ກາເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງຄຸນນະພາບຈາກອົງການຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເຊື່ອໝັ້ນໄວ້ວາງໃຈສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງເຮົາໄດ້ຫຼາຍ.

4. ແຕກຕ່າງທີ່ບໍລິການ: ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ເຮົາຈະໄດ້ເຫັນເວັບອາເມຊອນສົ່ງສິນຄ້າໂດຍໃຊ້ໂດຣນ ນີ້ຄືຕົວຢ່າງການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານບໍລິການທີ່ນຳໜ້າຄູ່ແຂ່ງ, ການບໍລິການສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ອີກຫຼາກຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ: ການຈັດສົ່ງ, ການຮັບປະກັນ, ການສອນ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງພັດທະນາດ້ານນີ້ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ.

5. ແຕກຕ່າງທີ່ຊ່ອງທາງຈັດຈຳໜ່າຍ: ໃນຍຸກທີ່ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ຫາແທັກຊີ່ຈັກຄັນ ເຮົາເຮັດໄດ້ງ່າຍພຽງປາຍນິ້ວມື, ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການທີ່ມີຊ່ອງທາງຈຳໜ່າຍແບບເດີມໆ ຈຶ່ງມີສິດຖືກຍາດລູກຄ້າໄດ້ງ່າຍໆ. ສະນັ້ນ, ໃຫ້ເພີ່ມຊ່ອງທາງຈຳໜ່າຍດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຕາມຍຸກສະໄໝຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ.

6. ແຕກຕ່າງທີ່ເລື່ອງລາວ: ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທຳມະດາໆ ແຕ່ຫາກມີເບື້ອງຫຼັງຄວາມເປັນມາທີ່ໜ້າສົນໃຈ ກໍ່ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ເພີ່ມຄຸນຄ່າໄດ້.

7. ແຕກຕ່າງທີ່ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ: ແຫຼ່ງຜະລິດເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໜ້າສົນໃຈກວ່າສິນຄ້າທົ່ວໆໄປໃນຕະຫຼາດ.

8. ແຕກຕ່າງທີ່ພາບຫຼັກ, ສັນຍະລັກ: ການໃຊ້ກາສິນຄ້າ, ຄຳຂວັນ ຫຼື ພຣີເຊັນເຕີ ເປັນຕົວສື່ສານເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການນັ້ນກໍສຳຄັນຕໍ່ການທີ່ລູກຄ້າສະໜັບສະໜູນສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການຂອງທ່ານດ້ວຍ.