ສູນອິນເຕີເນັດ ເຕືອນ ຫ້າມໂທກັບຄືນເບີແປກ ທີ່ກໍາລັງຕິດຕໍ່ທ່ານຢູ່

140

ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດແຈ້ງເຕືອນ ຖ້າທຸກທ່ານພົບເຫັນເບີແປກທີ່ກໍາລັງຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາເບີຂອງທ່ານ ກະລຸນາຢ່າໂທກັບເດັດຂາດ ເພາະທ່ານອາດຈະເສຍເງິນຄ່າໂທກັບທີ່ແພງ.

ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ລາຍງານ ເມື່ອວັນສຸກ ທີ 16 ສິງຫາ ວ່າ: ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນໄດ້ເກີດມີເຫດການຜູ້ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບຫຼາຍທ່ານ ໃນ ປະເທດລາວ ຍັງພົບເຫັນເບີແປກທີ່ຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາເບີຂອງຜູ້ບໍລິການ ປະມານ 1 ວິນາທີ ແລ້ວວາງສາຍ ແລະ ທັງໝົດແມ່ນລ້ວນແລ້ວໂທມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເຫດການເຫຼົ່ານີ້ເຄີຍເກີດຂື້ນມາແລ້ວກັບຫຼາຍປະເທດ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ຂອງເຮົາ ແລະ ເລີ່ມມາຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2018 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ເປັນຕົ້ນມາ.

ບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເອີ້້ນວ່າການໂທໃນຮູບແບບ Spamming calls ມີຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮັບສາຍໂທກັບ ແລະ ເສຍຄ່າໂທອອກໄປຕ່າງປະເທດແພງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການແຮກຂໍ້ມູນໃດໆໃນໂທລະສັບຂອງຜູ້ໃຊ້.