ຈຳປາສັກ ເປີດໃຫ້ກວດສາຍຕາ ແລະ ຜ່າຕັດ ບໍ່ເສຍຄ່າ

191

ຂ່າວດີ ສຳລັບພີ່ນ້ອງຊາວແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບສາຍຕາ ສາມາດກວດພະຍາດຕາ ແລະ ຜ່າຕັດພະຍາດແກ່ນຕາຂຸ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ ຈາກທີມງານແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຈາກປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ທີ່ຂະແໜງຕາໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ ເຊິ່ງຈະເລິ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13-14 ສິງຫາ 2019 ນີ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂະແໜງການຕາ ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ ຈຶ່ງແຈ້ງການເຖິງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດພາຍໃນແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງຜູ້ທີ່ມີບັນຫາສາຍຕາເຊັ່ນ: ສາຍຕາບໍ່ແຈ້ງ, ຕາມົວ ແນມບໍ່ເຫັນໄກ ແມ່ນໃຫ້ມາກວດ ແລະ ລົງທະບຽນນັບແຕ່ມື້ປະກາດ ທີ່ຂະແໜງຕາໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການກວດ ແລະ ຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນ ໃສ່ແກ່ນຕາທຽມໃນວັນທີ 13-14 ສິງຫາ 2019 ກັບທ່ານໝໍຊ່ຽວຊານ ຈາກປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ( ສຳລັບການປິ່ນປົວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ).