Google Maps ເຜີຍພາບສຸສານຍົນ ກວ່າ 4.400 ລໍາ

288

Google Maps ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ພາບຈາກເກາະເມືອງທູຊອນ, ລັດອາຣິໂຊນາ ປະເທດອາເມຣິກາ (Tucson, Arizona, USA) ເປັນຮູບພາບສຸສານຍົນຫຼາຍລໍາຈອດຮຽງກັນເປັນລະບຽບ.

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະສົງໄສວ່າ ຍົນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ປະຕິບັດພາລະກິດແລ້ວ ເອົາໄປຈອດໄວ້ໃສ ແລະ ນີ້ກໍ່ຄືຮູບພາບຈາກ Airplane Boneyard ສຸສານຍົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງຈອດຮຽງກັນເປັນລະບຽບກວ່າ 4.400 ລໍາ ໂດຍຂະໜາດຂອງພື້ນທີ່ກວ່າ 1.053 ເຮັກຕ້າ ຫຼື ເທົ່າກັບເດີນເຕະບານ 1.430 ເດີ່ນຕໍ່ກັນ.

ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ເຄີຍໃຊ້ເປັນບ່ອນຖ່າຍທໍາຮູບເງົາ Transformers: Revenge of the Fallen ຫຼື ທຣານສ໌ຟອມເມີ ພາກ 2 ມາແລ້ວ ນັ້ນເອງ.