10 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກບົວ

301

1 ຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດ: ນັກວິໄຈດ້ານໂພຊະນາການ ເປີດເຜີຍວ່າ ແກ່ນໝາກບົວມີແຄລໍຣີ່ໜ້ອຍ ແລະ ມີປະລິມານເສັ້ນໄຍອາຫານຫຼາຍ ມີໂອກາດຫຼຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ ຄົນທີ່ເປັນເບົາຫວານຄວນບໍລິໂພກແກ່ນໝາກບົວຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ ຫຼື ເອົາກິນຫຼິ້ນເປັນຂອງຫວານກໍ່ໄດ້.

2 ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບ: ແກ່ນໝາກບົວ ສາມາດບຳບັດສະພາບຈິດໃຈທີ່ມີຄວາມຄຽດ ເຊິ່ງສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຄຽດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສົ່ງເສີມການນອນຫຼັບໃຫ້ແຈບດີ.

3 ຊ່ວຍຕ້ານຮອຍແຫ່ວ: ແກ່ນໝາກບົວເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານຂອງເອັນໄຊມ໌ (enzyme) ທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄອລລາເຈນ ແລະ ເສີມລະດັບໂປຣຕິນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາຜິວພັນໃຫ້ອ່ອນກວ່າໄວ ເມື່ອບໍລິໂພກເປັນປະຈຳສານອາຫານທີ່ພົບໃນແກ່ນໝາກບົວຈະເລິ່ມຟື້ນຟູເຊລທີ່ຕາຍໃຫ້ອ່ອນນຸ້ມສົດໃສ. ນອກຈາກນີ້, ແກ່ນໝາກບົວຍັງມີວິຕາມິນຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເກີດຮອຍແຫ່ວຍານກ່ອນໄວໄດ້.

4 ດີຕໍ່ກະເພາະອາຫານ: ການບໍລິໂພກອາຫານແປຮູບເປັນປະຈຳຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງກະເພາະອາຫານ ແກ່ນໝາກບົວຂົ້ວສາມາດໃຫ້ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ດີ ສາມາດປິ່ນປົວອາການຖອກທ້ອງ, ປວດຮາກ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍໄດ້ ແລະ ຍັງສາມາດເສີມສ້າງລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງທ່ານໄດ້.

5 ໃຫ້ພະລັງງານ: ໃນແກ່ນໝາກບົວສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໂຕເລັ່ງພະລັງງານໄດ້ທັນທີ, ເປັນແຫຼ່ງທຳມະຊາດເພື່ອຮັບໂປຕັສຊຽມ (Potassium), ແມັກນີຊຽມ (Magnesium), ຟົສຟໍ ແລະ ໂປຣຕິນ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ.

6 ປິ່ນປົວອາການອັກເສບ ແລະ ການຕິດເຊື້ອ: ແກ່ນໝາກບົວມີຄຸນສົມບັດໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ, ສາມາດປິ່ນປົວບາດແຜ ແລະ ການແຜ່ກະຈາຍຂອງການຕິດເຊື້ອໄດ້ ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແພດແຜນຈີນມາດົນ.

7 ແກ້ບາດແຜໃນປາກ: ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າ ແກ່ນໝາກບົວມີຄຸນສົມບັດຕ້ານການອັກເສບໄດ້ຫຼວງຫລາຍທີ່ສາມາດປິ່ນປົວອາການບາດແຜໃນປາກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

8 ຫຼຸດການຕິດເຊື້ອໃນທໍ່ຍ່ຽວ: ພະລັງງານເອັນໄຊມ໌ທີ່ພົບໃນແກ່ນໝາກບົວມີຄວາມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການຕິດເຊື້ອທໍ່ຍ່ຽວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຖ່າຍເບົາສະດວກ.

9 ປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດ: ໃນແກ່ນໝາກບົວຈະເຕັມໄປດ້ວຍແອລຄາລອຍ (alkaloid) ທີ່ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັນເລືອດສູງໄດ້.

10 ສຸຂະພາບຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ: ນັກວິໄຈດ້ານໂພຊະນາການແນະນຳໃຫ້ບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີໂຊດຽມ(Sodium), ແມັກນີຊຽມ ແລະ ແມງການີສ (Manganese) ແກ່ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຫລອດເລືອດ ແລະ ຫົວໃຈ. ໝາກບົວເປັນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ ຍ້ອນມີແຮ່ທາດດັ່ງກ່າວ.