ລັດແຈ້ງການ ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນທົ່ວປະເທດ 18 ກໍລະກົດ ເປັນຕົ້ນໄປ

228

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງການເຖິງ ສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກສ, ​ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂຶ້ນ.

ລາຄາແອັດຊັງພິເສດ 250 ກີບ/ລິດ; ແອັດຊັງທຳມະດາ 250 ກີບ/ລິດ ແລະ ນໍ້າມັນກາຊວນ 220 ກີບ/ລິດ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ປັບຫຼຸດລົງຄັງແຮຄື: ແອັດຊັງພິເສດ 250 ກີບ/ລິດ; ແອັດຊັງທຳມະດາ 200 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 50 ກີບ/ລິດ.