UNESCO ຮອງຮັບໃຫ້ ທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນມໍລະດົກໂລກ

1210

ທົ່ງໄຫຫີນ ດິນແດນມະຫັດສະຈັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄຫຍັກ ໄດ້ຖືກຮອງຮັບຈາກ UNESCO ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທີ 3 ຂອງລາວຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເປັນວັນແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງປະຊາຊົນລາວທັງປວງ.

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ຄັ້ງທີ 43 ທີ່ນະຄອນຫຼວງບາກູ, ປະເທດອາເຊີໄບຈານ ເມື່ອວັນເສົາ ວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2019 ທາງຄະຈະໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງຮອງຮັບເອົາ ທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງໃຫ້ເປັນ ມໍລະດົກໂລກ ແຫ່ງທີ 3 ຂອງ ສປປ ລາວ.

ໂດຍຄະນະຜູ້ແທນວິຊາການ ທິມງານ “ມໍລະດົກລາວ ເພື່ອມໍລະດົກໂລກ” ໄດ້ເດີນທາງໄປທີ່ປະເທດອາເຊີໄບຈານ ສະຖານທີ່ປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ World Heritage Committee ຄັ້ງທີ 43 ປະຈຳປີ 2019 ໃນອາທິດ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໃນວັນດຽວກັນນີ້ ໃນທີ່ປະຊຸມໄດ້ລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມ ປະກາດຮັບຮອງ ທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເລື່ອງໜ້າຍິນດີ ແລະ ພາກພູມໃຈຂອງປະຊາຊົນຊາວລາວ ທີ່ໄດ້ລໍຄອຍມາດົນ.

ຈາກການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໜ່ວງຂອງທີມງານທຸກຝ່າຍ ທັງໜ່ວຍງານພາກລັດ, ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໄດ້ພະຍາຍາມຊຸກດັນໃຫ້ ທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງກາຍເປັນມໍລະດົກໂລກໃຫ້ໄດ້.

ຕະຫຼອດ 24 ປີແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເພື່ອຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມໃຫ້ທົ່ງໄຫຫີນກາຍເປັນ ມໍລະດົກໂລກ ໃນທີ່ສຸດກໍມາເຖິງມື້ທີ່ທຸກຄົນລໍຖ້າ.

ວິນາທີແຫ່ງຄວາມສຳເລັດນັ້ນກໍມາເຖິງ ແລະ ຂໍຂອບໃຈທຸກຝ່າຍ ທຸກກຳລັງແຮງ ທຸກທຶນຮອນທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ.