ຫ້າມຕີລູກ! ຍີ່ປຸ່ນອອກກົດໝາຍ ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງ ຫ້າມລົງໂທດເດັກທາງຮ່າງກາຍ

233

ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເມື່ອວັນພຸດ ທີ 19 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ວ່າ ຍີ່ປຸ່ນປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງເຮັດໂທດເດັກທາງຮ່າງກາຍ ສືບເນື່ອງມາຈາກມີຄະດີການທາລຸນເດັກເພິ່ມສູງຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ.

ນອກຈາກຫ້າມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ມີໜ້າທີ່ດູແລເດັກຕາມກົດໝາຍ ບໍ່ໃຫ້ລົງໂທດເດັກທາງຮ່າງກາຍເພື່ອສັ່ງສອນ ຫຼື ອົບຮົມແລ້ວ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຍັງກໍານົດວ່າ ສູນສະຫວັດດີການເດັກຕ້ອງມີນັກກົດໝາຍ ແລະ ແພດປະຈໍາຢູ່ພາຍໃນສູນ ແລະ ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກຕໍ່ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຊໍານານສະເພາະດ້ານ.

ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວນີ້ ຍັງໃຫ້ອໍານາດສູນສະຫວັດດີການເດັກ ແຍກພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບພາເດັກໄປຢູ່ໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງອອກຈາກພະນັກງານທີ່ຕ້ອງລົມກັບພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງເດັກ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງຈະມີການເພິ່ມຈໍານວນສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ສະຫວັດດີການເດັກໃຫ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ຄະນະກໍາມະການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການດ້ານການສຶກສາ ລວມເຖິງສູນສະຫວັດດີການເດັກ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດເລື່ອງການຮັກສາຄວາມລັບໃຫ້ເຂັ້ມງວດຍິ່ງຂຶ້ນ.

ທັງໝົດນີ້ ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງເດັກທີ່ຖືກທຸບຕີ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງທີ່ເປັນຜູ້ທຸບຕີ ຈະບໍ່ສາມາດບັງຄັບສະຖາບັນຕ່າງໆ ໃຫ້ມອບຂໍ້ມູນທີ່ອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເດັກ ຫຼື ຕັດສິນໃຈປະເດັນໃດໆ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເດັກຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ກົດໝາຍສະບັບແກ້ໄຂ ຍັງສົ່ງເສີມໃຫ້ໜ່ວຍງານລັດຖະບານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສູນສະຫວັດດີການເດັກ ໃຊ້ວິທີການທາງແພດ ຫຼື ຈິດຕະວິທະຍາ ໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກັບພໍ່ແມ່ທີ່ມີປະຫວັດທຸບຕີເດັກ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຊໍ້າອີກ.

ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງການມີກະແສວິພາກວິຈານຢ່າງໜັກກັບສະຖິຕິການທຸບຕີເດັກທົ່ວປະເທດ ແລະ ການຈາກໄປທີ່ເສົ້າສະຫຼົດຂອງສາວນ້ອຍຢູອະ ຟູນາໂຕະ ອາຍຸ 5 ປີ ເມື່ອເດືອນມີນາ ປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການທາລຸນ ແລະ ຖືກຖິ້ມໂດຍພໍ່ ແລະ ແມ່ຂອງຕົນເອງ.