ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະຊົດເຊີຍ ມູນຄ່າ 143 ຕື້ກີບ ແກ່ຜູ້ຮັບຜົນກະທົບ

330

ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ມີໄລຍະທາງ 417  ກິໂລແມັດ ໄດ້ແລ່ນຜ່ານແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບລວມ 240 ກວ່າລາຍການ ເປັນຕົ້ນທີ່ດິນປຸກສ້າງ, ຜົນລະປູກ ແລະ ອື່ນໆ ຈະໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຊົດເຊີຍທັງໝົດ 143 ຕື້ກວ່າກີບ ໃນນັ້ນຫຼາຍສຸດແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງມີ 67 ຕື້ກວ່າກີບ.

ອີງຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 295/ນຍ ລົງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ອີງຕາມແຜນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ ປີ 2019 ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ລັດຈະມອບເງິນຈຳນວນ 143 ຕື້ກີບ ຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

ສະນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 12980/ຍທຂ ລົງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2019 ວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຄ່າຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ. ເຊິ່ງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕົກລົງອະນຸມັດໃຫ້ໂອນເງິນງົບປະມານຄ່າຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ແກ່ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 143.335.120.724 ກີບ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ໂຄງການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ແມ່ນ 8.624.002.800 ກີບ; ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແມ່ນ 47.473.180.963 ກີບ; ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນ 9.262.977.000 ກີບ; ແຂວງ ວຽງຈັນ ແມ່ນ 3.711.100. 000 ກີບ. ສຳລັບໂຄງການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍສະເພາະເມືອງ ນາຊາຍທອງ ແມ່ນ 11.362.330.912 ກີບ ແລະ ເມືອງ ໄຊທານີ ແມ່ນ 62.921.511.049 ກີບ.

ເຊິ່ງໃຫ້ເບີກຈ່າຍໃນແຜນງົບປະມານປີ 2019 ບ້ວງຄ່າຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນຈຳນວນເງິນ 143.355.102.724 ກີບ (ໜຶ່ງຮ້ອຍສີ່ສິບສາມຕື້ ສາມຮ້ອຍຫ້າສິບຫ້າລ້ານ ໜຶ່ງຮ້ອຍສອງພັນ ເຈັດຮ້ອຍຊາວສີ່ກີບ).

ມອບໃຫ້ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນຳໃຊ້ງົບປະມານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມວັດຖຸປະສົງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ສະຫຼຸບລາຍງານ ຕໍ່ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຊຸກຍູ້ຄ່າຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງຂອງໂຄງການ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຜູ້ຊີ້ນຳເພື່ອຮັບຊາບ ເປັນປະຈຳແຕ່ລະເດືອນ.

Credit: Laoedaily