ຈົບປະຖົມກໍ່ສາມາດຂໍທຶນຮຽນຟຣີ ກັບວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ ໄດ້

324

ຖືເປັນຂ່າວດີ! ສຳລັບຜູ້ທີ່ຂາດໂອກາດ ຫຼື ບໍ່ມີທຶນເພື່ອສົ່ງລູກເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບ ຫຼື ຜູ້ວ່າງງານ ທີ່ຢາກມີວຽກເຮັດງານທຳ ເພື່ອພັດທະນາຮາກຖານຕົນເອງ ເຊິ່ງຕອນນີ້ໂອກາດດີມາຮອດທຸກທ່ານແລ້ວ ເນື່ອງຈາກ ວິທະຍາໄລວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ ໃຈດີໃຫ້ທຶນຮຽນຟຣີ ແກ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດບໍ່ມີທຶນຮຽນຕໍ່ ໂດຍເລິ່ມສະໝັກໄດ້ແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້ ເທົ່ານັ້ນ.

ສຳລັບສາຂາວິຊາ ມີ 2 ສາຂາຄື: ວິຊາການໂຮງແຮມ ແລະ ວິຊາປຸງແຕ່ງອາຫານ ໂດຍໃຊ້ໄລຍະເວລາໃນການຮຽນໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນເທົ່ານັ້ນກໍ່ຈົບຫຼັກສູດ, ສ່ວນຜູ້ທີ່ຈະມາສະໝັກຕ້ອງນຳໃບປະກາດຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ສຳມະໂນຄົວ ມາພົວພັນທີ່ຫ້ອງຂໍທຶນຂອງວິທະຍາໄລວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ ໄດ້ເລີຍ ເພື່ອບໍ່ເປັນການຫຼ້າຊ້າ ເນື່ອງຈາກທຶນມີຈຳກັດ.

ສໍາລັບ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ຕ້ອງຈົບປະຖົມແຕ່ບໍ່ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ; ອາຍຸ 18-35 ປີ ບໍ່ຈຳກັດເພດ; ຄອບຄົວຂາດທຶນໃຫ້ລູກຮຽນ; ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນສັນຊາດລາວ; ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ຕ່າງແຂວງກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງມີພາຫະນະ ເພື່ອທຽວວຽກ; ເປັນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີຄະດີ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງເສບຕິດຜິດກົດໝາຍ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດຄືຄົນທີ່ວ່າງງານຕ້ອງການຮຽນເພື່ອຢາກໄປເຮັດວຽກນັ້ນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບທາງໂຮງຮຽນຈະຊອກວຽກໃຫ້ພ້ອມ, ສ່ວນຕ່າງແຂວງ ແລະ ຄົນບ້ານໄກ ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່ຟຣີ ໃນໄລຍະຮຽນ 3 ເດືອນ ແລະ ໄລຍະຊອກວຽກ ອີກ 1 ເດືອນ.

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານດົງປ່າແຫຼບ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົນໃຈໂທສອບຖາມ 021 540545. 021 261566.