ປັນຫາການຄ້າບໍ່ກະທົບການສຶກສາ! ນັກຮຽນຈີນສະໝັກເຂົ້າວິທະຍາໄລອິລລິນອຍສ໌ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າປີກ່ອນ

238

ນິວສ໌ ກາເຊັດ (News-Gazette) ສື່ທ້ອງຖິ່ນຂອງລັດອິລລິນອຍສ໌ ລາຍງານ ເມື່ອວັນອັງຄານ ທີ 11 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ວ່າ ຈໍານວນນັກຮຽນຈາກປະເທດຈີນທີ່ສະໝັກເຂົ້າຮຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລອິລລິນອຍສ໌ (UI: University of Illinois) ໃນປີ 2019 ສູງຂຶ້ນ 17,7% ຫຼັງມີຈໍານວນຫຼຸດລົງ ໃນປີ 2018.

ມະຫາວິທະຍາໄລອິລລິນອຍສ໌ ຫຼື ຢູໄອ ເປັນໜຶ່ງໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີນັກສຶກສາຊາວຈີນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ ໂດຍໃນສົກຮຽນການສຶກສາ ປີ 2019-2020 ມີນັກຮຽນຊາວຈີນສະໝັກເຂົ້າຮຽນ 7.002 ຄົນ ສູງກວ່າ 5.950 ຄົນ ໃນປີ 2018 ແລະ ຈໍານວນ 6.728 ຄົນ ໃນປີ 2017.

ນອກຈາກນີ້ ສະຖິຕິຍັງລະບຸວ່າ ຂະນະນີ້ ມີນັກຮຽນຊາວຕ່າງຊາດສະໝັກເຂົ້າຮຽນ ໃນສົກຮຽນ ປີ 2019 ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລອິລລິນອຍສ໌ ທັງໝົດ 10.876 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນຈໍານວນສູງທີ່ສຸດ ໃນຮອບ 5 ປີ ຫຼັງຈໍານວນຫຼຸດລົງ 9.765 ຄົນ ໃນປີ 2018.

ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ໃນປີ 2018 ມີນັກຮຽນຊາວຈີນທີ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເຂົ້າຮຽນທັງໝົດ 564 ຄົນ ຫຼຸດລົງຈາກ 716 ຄົນໃນປີ 2017 ທຽບເທົ່າ 21,2%

ເຖິງວ່າ ຈໍານວນນັກຮຽນຈາກຈີນຈະສູງຂຶ້ນຈາກປີ 2018 ແຕ່ ທ່ານເຄວິນ ພິດສ໌ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອິລລິນອຍສ໌ ກໍ່ລະບຸວ່າ “ຍັງໄວເກີນໄປທີ່ຈະສະຫຼຸບຈໍານວນນັກສຶກສາທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນທັງໝົດ ແຕ່ມີແນວໂນ້ມວ່າ ຈໍານວນຈະໃກ້ຄຽງກັບປີ 2017 ຫຼາຍກວ່າປີ 2018”.

ທັງນີ້ ຂໍ້ມູນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງປະເທດ (Institute of International Education) ລະບຸວ່າ ມີນັກສຶກສາຊາວຈີນຮຽນຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ຫຼາຍກວ່າ 360.000 ຄົນຕໍ່ປີ ເຊິ່ງຄິດເປັນ 30% ຂອງນັກສຶກສາຈາກຕ່າງຊາດທັງໝົດໃນສະຫະລັດ.