ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ! ພັດທະນາການ ຈາກພື້ນທີ່ປະຕິວັດ ສູ້ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່

300

ຊວນທຸກທ່ານຊົມພາບຄວາມປ່ຽນແປງຂອງໝູ່ບ້ານຮວາ ເຂດເຢ່ຜິງ ເມືອງຣຸ່ຍຈິນ ມົນທົນຈຽງຊີ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຈີນ ໂດຍຄໍາວ່າ “ຮວາອູ” ມີຄວາມໝາຍວ່າ ໝູ່ບ້ານຂອງຄົນແຊ່ຮວາ ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ກາຍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມປ່ຽນແປງຂອງເມືອງຣຸ່ຍຈິນ ເຊິ່ງເຄີຍເປັນສູນກາງຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອປະຕິວັດໃນໄລຍະທໍາອິດຂອງພັກຄອມມູນິດຈີນ (CPC: Communist Party of China).

ປັດຈຸບັນ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ກາຍມາເປັນອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ ສ່ວນ “ການທ່ອງທ່ຽວແດງ” ຫຼື ການທ່ອງທ່ຽວຕາມຮອຍພັກຄອມມູນິດຈີນ ແລະ ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານກະສິກຳກໍ່ກໍາລັງເຟື ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດປີ ທີ່ຜ່ານມາ ຊາວບ້ານທີ່ເຄີຍທຸກຍາກ ໃນອະດີດໄດ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຜ່ານໂຄງການຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກຂອງມົນທົນຈຽງຊີ.

Credit: China Xinhua News