ວິໄຈສໍາເລັດ! ຈອກໂຟມເຮັດຈາກພືດ ທັງເກັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ ແລະ ເປັນມິດກັບທໍາມະຊາດ

233

ເມື່ອວັນພະຫັດ ທີ 9 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ກຸ່ມນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດວໍຊິງຕັນ (Washington State University) ໄດ້ພັດທະນາວັດສະດຸທີ່ເຮັດຈາກພືດ ເພື່ອທົດແທນໂຟມພໍລິສໄຕຣີນ (polystyrene foam) ເຊິ່ງມັກໃຊ້ຜະລິດຈອກກາເຟ ນອກຈາກຈະເປັນມິດກັບທໍາມະຊາດແລ້ວ ວັດສະດຸຊະນິດນີ້ ຍັງເກັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີກວ່າດ້ວຍ.

ວຽກວິໄຈນີ້ ໄດ້ຕີພິມລົງໃນວາລະສານຄາຣ໌ໂບໄຮເດຣດ ພໍລິເມີສ໌ (Carbohydrate Polymers) ແລະ ອະທິບາຍເຖິງວັດສະດຸໂຟມທີ່ເຮັດຈາກເຊລລູໂລສ ທີ່ພົບໄດ້ໃນພືດ ແລະ ເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ຫຼວງຫຼາຍທົ່ວໂລກ.

ກຸ່ມນັກວິໄຈກໍາລັງສຶກສາ ເພື່ອຄົ້ນຫາວັດສະດຸທີ່ເປັນມິດກັບທໍາມະຊາດ ເພື່ອນໍາມາທົດແທນໂຟມພໍລິສໄຕຣີນ ທີ່ເປັນວັດສະດຸເຮັດຈາກປິໂຕຣລຽມ ທີ່ມີສານປະກອບເປັນພິດ ບໍ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ເອງ ຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ຍັງກໍ່ເກີດເປັນມົນລະພິດ ເມື່ອເກີດການເຜົາໄໝ້.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນຕອນທໍາອິດວັດສະດຸທົດແທນຈາກພືດທີ່ນັກວິໄຈພະຍາຍາມພັດທະນານີ້ ຍັງແຂງແຮງ ແລະ ທົນຄວາມຮ້ອນສູ້ໂຟມແບບເກົ່າບໍ່ໄດ້ ທັງຍັງຕ້ອງໃຊ້ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມທີ່ສູງກວ່າໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍອີກດ້ວຍ.

ກຸ່ມນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດວໍຊິງຕັນ ຈຶ່ງສ້າງວັດສະດຸຈາກພືດຊະນິດໃໝ່ ເຊິ່ງອົງປະກອບ 75% ເຮັດມາຈາກຜະລຶກເຊລລູໂລສຂະໜາດນ້ອຍຂອງເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເພິ່ມແອລກໍຮອລລໍພໍລິໄວນິລ (polyvinyl alcohol) ລົງໄປ ເຊິ່ງຕົວພໍລິເມີ ນີ້ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ປະສານຜະນຶກຂະໜາດເລັກເຂົ້າດ້ວຍກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຟມຢືດຢຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເຮັດໃຫ້ເກັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ຖືເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ສາມາດສ້າງວັດສະດຸຈາກພືດທີ່ເກັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີກວ່າໂຟມພໍລິສໄຕຣີນ.

ນອກຈາກນີ້, ວັດສະດຸຊະນິດນີ້ ມີນໍ້າຫນັກເບົາຮອງຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ຫຼາຍກວ່ານໍ້າໜັກຂອງມັນເອງ 200 ເທົ່າ ໂດຍບໍ່ປ່ຽນຮູບ ແລະ ຍັງຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ງ່າຍ ທັງບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນມົນລະພິດ ເມື່ອເຜົາໄໝ້ອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງຖືເປັນທາງເລືອກໃໝ່ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ທໍາມະຊາດກວ່າເກົ່າຫຼາຍ.