ອັດຕາການເສຍຊີວິດກຸ່ມຍິງຜິວສີ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ‘ການຕັ້ງຄັນ’ ໃນອາເມຣິກາ ເພິ່ມຂຶ້ນສູງ

251

ສຳນັກຂ່າວຊິນຫົວຂອງທາງການຈີນ ລາຍງານເມື່ອວັນສຸກ ທີ 10 ພຶດສາພາ ວ່າ ວຽກງານວິໄຈໃໝ່ຂອງສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (CDC: Centers for Disease Control and Prevention) ເປີດເຜີຍວ່າ ສະຖິຕິການເສຍຊີວິດທີ່ກ່ຽວພັນຈາກການຕັ້ງຄັນມີແນວໂນ້ມເພິ່ມສູງຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ໃນສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ໂດຍສະເພາະໃນແມ່ຍິງຜິວສີ.

ການວິໄຈຊີ້ວ່າ ລະຫວ່າງປີ 2011-2015 ມີຜູ້ຍິງ ໃນອາເມຣິກາ ຫຼາຍກວ່າ 3.400 ຄົນ ເສຍຊີວິດຈາກອາການແຊກຊ້ອນທີ່ກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄັນ ຄິດເປັນອັດຕາການຕາຍ 17,2 ຊີວິດ ຕໍ່ອັດຕາການເກີດ ແລະ ລອດຊີວິດ 100.000 ຊີວິດ ເຊິ່ງສະຖິຕິ ເມື່ອ 25 ປີກ່ອນ ແມ່ນ 12 ຕໍ່ 100.000 ຊີວິດ ເທົ່ານັ້ນ.

ເມື່ອວິເຄາະສະເພາະຜູ້ຍິງຜິວຂາວ ສະຖິຕິການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ແມ່ນ 13 ຕໍ່ 100.000 ຄົນ ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ຍິງຜິວສີ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແມ່ນ 42 ຕໍ່ 100.000 ຄົນ ສູງກວ່າກຸ່ມທໍາອິດຫຼາຍກວ່າ 3 ເທົ່າ.

ໃນຈໍານວນການເສຍຊີວິດຂ້າງຕົ້ນ 33% ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະ 1 ອາທິດ ເຖິງ 1 ປີ ຫຼັງຈາກອອກລູກ ແລະ ສາເຫດການເສຍຊີວິດ ອັນດັບຕົ້ນໆ ຄືອາການກ່ຽວກັບຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ, ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການຕົກເລືອດ.

ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ລາຍງານ ວ່າ 60% ຂອງການເສຍຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ເຊິ່ງຕ້ອງການຄວາມເຄື່ອນໄຫວຈາກທາງພາກລັດ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ແມ່ອາໄສຢູ່ ໃນໄລຍະກຳລັງຕັ້ງຄັນ ແລະ ຫຼັງອອກລູກ ລວມເຖິງຕ້ອງການຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ລະບົບດ້ານການແພດມາຮອງຮັບ.

ທັງນີ້ ການທີ່ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ໃນອາເມຣິກາ ເພິ່ມຂຶ້ນສູງ ນັບວ່າສວນທາງກັບໂລກເນື່ອງຈາກສະຖິຕິຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO: World Health Organization) ຊີ້ວ່າ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1990-2015 ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ໃນທົ່ວໂລກ ຫຼຸດລົງ ເຖິງ 44%.