ມ້າງອັນເກົ່າ ໃຊ້ອັນໃໝ່! ຂົວທາງລົດໄຟ 2 ຊັ້ນ ແຫ່ງທໍາອິດຂອງໂລກ ໃນສົງຊິ່ງ ປະເທດຈີນ

931

ຂົວທາງລົດໄຟປ໋າຍຊາຖົວ (Baishatuo) ແຫ່ງເກົ່າໃນເຂດຈຽງຈິນນະຄອນສົງຊິ່ງ ທາງຈີນຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ເຊິ່ງກໍ່ສ້າງແລ້ວສຳເລັດ ເມື່ອປີ 1959 ຫຼື ປະມານ 60 ປີ ກ່ອນຈະເປີດໃຫ້ລົດໄຟແລ່ນຜ່ານເປັນວັນສຸດທ້າຍ ໃນວັນນີ້ 24 ເມສາ 2019.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລົດໄຟທຸກຂະບວນຈະສັບປ່ຽນໄປແລ່ນຂ້າມແມ່ນໍ້າແຍງຊີກຽງ ເທິງຂົວທາງລົດໄຟປ໋າຍຊາຖົວແຫ່ງໃໝ່ ເຊິ່ງກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນ ແລະ ເປັນຂົວທາງລົດໄຟ 2 ຊັ້ນ ແບບຈ່ອງດ້ວຍສາຍເຄເບິລ (cable-stayed) ແຫ່ງທໍາອິດຂອງໂລກ.

ຂົວແຫ່ງໃໝ່ນີ້ ແບ່ງເປັນທາງລົດໄຟສໍາລັບລົດໄຟໂດຍສານ 4 ລາງ ຊັ້ນເທິງ ໂດຍກໍານົດຄວາມໄວ 200 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ທາງລົດໄຟສໍາລັບຂົນສົ່ງໄຟສິນຄ້າ 2 ລາງ ຊັ້ນລຸ່ມ ກໍານົດຄວາມໄວ 120 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

ລາຍງານເສີມອີກວ່າ ຂົວທາງລົດໄຟປ໋າຍຊາຖົວແຫ່ງໃໝ່ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 5,32 ກິໂລແມັດ ສ່ວນຊ່ວງໄລຍະຂອງຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າມີຄວາມຍາວ 920 ແມັດ ຈັດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ສາຍສົງຊິ່ງ – ກຸ້ຍຫຍາງ.

Credit: China Xinhua News