ມີສະຕິປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ ໃນໄລຍະປີໃໝ່ລາວ

238

ໃນໄລຍະ 7 ວັນ ອັນຕະລາຍ ຂອງບຸນປີໃໝ່ລາວນັ້ນ ປະລິມານລົດທີ່ເດີນທາງກັບບ້ານເກີດເມືອງນອນມີຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ມັກເກີດອຸບັດປະຕິເຫດເທິງຖະໜົນຫົນທາງໃນອັດຕາທີ່ສູງ ເຊິ່ງສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດມີຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນ: ເມົາແລ້ວຂັບ, ຫຼັບໃນ, ການຂາດສະຕິຈົນນຳໄປສູ່ຄວາມປະໝາດ ເປັນຕົ້ນ.

ປັດໄຈທີ່ກ່າວມານັ້ນ ມັນສົ່ງຜົນຮ້າຍແຮງຕໍ່ໂຕທ່ານເອງ ລວມໄປເຖິງຄົນອ້ອມຂ້າງ, ຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ. ແອດມິນຂໍແນະນຳວິທີຫຼຸດ ແລະ ການປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ ໃນໄລຍະ 7 ວັນອັນຕະລາຍ ເພື່ອກຽມໂຕເອງໃຫ້ພ້ອມ ເມື່ອຕ້ອງຂັບຂີ່ເທິງຖະໜົນຫົນທາງ.

  1. ຢາກນອນ (ຫິວນອນຫຼາຍ) ບໍ່ຄວນຂັບ.
  2. ບໍ່ຂັບລົດໄວ
  3. ເມົາບໍ່ຂັບ
  4. ຮັດສາຍນິລະໄພ ຫຼື ໃສ່ໝວກກັນນ໋ອກ
  5. ຫ້າມລົມໂທລະສັບ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຂັບລົດ
  6. ກວດເບິ່ງສະພາບລົດກ່ອນອອກເດີນທາງໃກ້ ຫຼື ໄກ
  7. ມີສະຕິ, ບໍ່ປະໝາດ

ຈາກວິທີຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ ທຸກຢ່າງລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມບໍ່ປະໝາດ ແລະ ສະຕິ ເຊິ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ຫຼື ການຂັບລົດເທິງຖະໜົນຫົນທາງກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນຈື່ຈຳໃຫ້ຂື້ນໃຈສະເໝີ, ເປັນເໝືອນສິ່ງເຕືອນໃຈ ແລະ ເປັນສິ່ງປ້ອງກັນໄພກັບໂຕເຮົາໄດ້ດີທີ່ສຸດ.