ປີຜ່ານມານໍາເຂົ້ານໍ້າມັນ ກວ່າພັນລ້ານລິດ

305

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນມາຊົມໃຊ້ 100% ເຊິ່ງໃນປີ 2018 ຕົວເລກນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນມາຊົມໃຊ້ ຈຳນວນກວ່າ ພັນລ້ານລິດ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງການສະມາຄົມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ 100% ໂດຍລວມການນຳເຂົ້າມີທັງໝົດ 5 ປະເພດ ໄດ້ແກ່: ນ້ຳມັນກາຊວນ ( Die -sel ), ນ້ຳມັນແອັດຊັງ ທຳມະດາ ( GR91 ), ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ ( GP 95 ), ນ້ຳມັນເຕົາ ( Fuel Oil ), ນ້ຳມັນກາດ ( Kerozene/JetFuel ), ນ້ຳມັນເຄື່ອງທຸກຊະນິດ ( Lubricants ), ການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນໃນປີ 2018 ມີບໍລິສັດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນທັງໝົດ 24 ບໍລິສັດ ລວມບໍລິມາດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທັງໝົດ 1.264 ລ້ານກວ່າລິດ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 3.161.719.404.906 ກີບ ຫຼື 174.518.320.866 ໂດລາ.

ສະຕິຖິການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນໃນປີ 2013 ມີ 911 ລ້ານລິດ, ປີ 2014 ນຳເຂົ້າ 961 ລ້ານລິດ ແລະ ປີ 2015 ການນຳເຂົ້າມີຫຼາຍກວ່າ 1 ພັນລ້ານລິດ. ປີ 2016 ການນໍາເຂົ້າ 1.302 ລ້ານກວ່າລິດ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 3.859.737.204.306 ກີບ ຫຼື 481.119.378 ໂດລາ, ປີ 2017 ການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນ 1.313.ລ້ານກວ່າລິດ.

ສໍາລັບໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນແຫ່ງທໍາອິດຂອງລາວ ປັດຈຸບັນໄດ້ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບົບຖັງບັນຈຸ, ອາຄານ, ຫ້ອງການ, ຫໍພັກພະນັກງານ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆສຳເລັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ປັດຈຸບັນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນດໍາເນີນເອກະສານຂໍຍົກເວັ້ນພາສີນໍາເຂົ້າເຄື່ອງອຸປະກອນຫໍກັ່ນນໍ້າມັນ ແລະ ກຽມຈັດຫາວັດຖຸດິບ ໂດຍຄາດວ່າຈະເລີ່ມທົດລອງການຜະລິດໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2020 ເຊິ່ງພາຍຫຼັງໂຮງກັ່ນເດີນເຄື່ອງເຕັມກໍາລັງຈະຊ່ວຍຫຼຸດການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນສໍາເລັດຮູບຈາກຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍ.