ຟັງທຳນາຍບຸນປີໃໝ່ລາວ ປີ ພສ 2561-62 ຈະເປັນແນວໃດ?

364

ຍັງອີກບໍ່ເທົ່າໃດວັນຂ້າງໜ້າຈະເຖິງບຸນປີໃໝ່ລາວເປັນການປ່ຽນປີ ຈຸລະສັກກະລາດໃໝ່ຈາກ 1380 ມາເປັນ 1381 ແລ້ວ ເຊິ່ງຕາມຄຳທຳນາຍຈາກວັດໂພນເພົາ………ປີນີ້ເປັນປີກຸນ-ກັດໃຄ້-ເອກະສົກ-ປົກກະຕິມາສ. ພສ 2561-62, ຄສ 2019.

ໃນປີນີ້ວັນສັງຂານລ່ວງ: ວັນອາທິດ (ມື້ຮ້ວງໃສ້) ຂື້ນ 10 ຄໍ່າ ເດືອນ 5, ພສ 2561 – ກົງກັບວັນທີ 14 ເມສາ 2019, ເວລາ 15 ໂມງ 14 ນາທີ 24 ວິນາທີ.

ວັນສັງຂານເນົາ: ວັນຈັນ ( ມື້ເຕົ່າສະງ້າ) ຂື້ນ 11​ຄໍ່າ ເດືອນ 5, ພສ 2561 – ກົງກັບວັນທີ 15 ເມສາ 2019.

ວັນສັງຂາຍຂື້ນ: ວັນອັງຄານ ( ມື້ກຳໝົດ) ຊື້ນ 12​ຄໍ່າ ເດືອນ 5, ພສ 2561 – ກົງກັບວັນທີ 16 ເມສາ 2019, ເວລາ 19 ໂມງ 12 ນາທີ 00 ວິນາທີ, ປ່ຽນວັນຖະເຫຼີງສົກປີໃໝ່ລາວ ຈຸລສັກຣາຊ ເປັນ 1381.

ນາງສັງຂານ: ປີກຸນ-ກັດໃຄ້-ເອກະສົກ, ທາງຈັນຫະຣະຄະຕິເປັນປົກກະຕິມາສ, ປົກກະຕິວາຣ, ທາງສຸຣິຍະຄະຕິເປັນປົກກະຕິສຸຣະທິນ. ນາມມະຫາສົງການ ນາງເທບທິດາທີ່​1 ຊົງພະນາມວ່າ ຂອງນາງທຸງສະເທວີ ຊົງພາຫຸລັດ ທັດ ດອກພິລາ ອາພອນປະດັບດ້ວຍແກ້ວປັດທຳມະລາດ ພັກສາຫານສະເຫວີຍອຸທຸມ ພອນ (ໝາກເດື່ອ) ພະຫັດຂວາຊົງຈັກ ພະຫັດຊ້າຍຊົງສັງ, ສະເດັດປະທັບຢືນມາ ເທິງຫຼັງຄຸດ.

ເກນພິຣຸນນະສາຕ: ພະຫັດເປັນອະທິບໍດີ, ນາກຫຼີ້ນນໍ້າ 3​ໂຕ, ບັນດານໃຫ້ຝົນຕົກ 500 ຫ່າ, ຕົກໃນຂອບເຂດຈັກກະວານ 200​ຫ່າ, ຕົກໃນປ່າຫິມະພານ 150 ຫ່າ, ຕົກໃນມະຫາສະໝຸດ 100 ຫ່າ, ຕົກໃນໂລກມະນຸດ 50 ຫ່າ.

ເກນນາຣາທິກຸນ: ຕົກຣາສີ ປະຖະວິທາດ, ນໍ້າຈະອຸດົມດີ ຝົນຕົ້ນປີງາມ ກາງປີນ້ອຍ ປາຍປີຫຼາຍ, ນາດອນ ແລະ ນາລຸ່ມ ຈະດີທັງສອງເໝືອນກັນ, ຈະມີລົມຫຼາຍພັດມາຈາກທິດທັງ 4 ຕາມລະດູການ.

ເກນທັນຍາຫານ: ຊື່ວ່າປະປາ, ເຂົ້າກ້າໄຮ່ນາຮົ້ວສວນຈະໄດ້ຜົນ 1 ສ່ວນ ເສຍໄປ 10​ສ່ວນ, ຈະເກີດທຸບພິກຂາໄພຕ່າງໆ, ປະຊາຊົນຈະໄດ້ຮັບທຸກລຳບາກ ເພາະທັນຍາຫານອາຫານແພງ.

ຜລາມັດສະມັງສາຫານ: ໄມ້ກ່ອມເກາະ (ໄມ້ສົ້ມພໍ່, ໄມ້ຂ່ອຍ, ໄມ້ທົ່ມ ) ເປັນພະຍາ ບ້ານເມືອງຈະມີຄວາມສຸກດີ ແຕ່ທໍ່ວ່າເຄືອງໃຈດ້ວຍການຕື່ນທ້ວງກັນບາງເລັກນ້ອຍແລະອື່ນໆ.

ເກນກາລະໂຍກ: ວັນຈັນເປັນທຸງໄຊ, ວັນເສົາເປັນອະທິບໍດີ, ວັນຈັນເປັນອຸບາດ, ວັນຈັນເປັນວິໂລກະວິນາດ.