ມີ 100 ກວ່າບໍລິສັດ ຮ່ວມປະມູນສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ

316

ເມືອງສະໜາມໄຊ ກຳລັງຈະມີໂສມໜ້າໃໝ່ ຫຼັງເປີດໃຫ້ປະມູນເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍມີ 100 ກວ່າບໍລິສັດ ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນໃນຈຳນວນ 17 ໂຄງການ.

ເດືອນມີນາ ປີ 2019 ພາຍຫຼັງທີ່ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານຈາກ ບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ – ເຊນໍ້ານ້ອຍ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການສ້ອມແປງຟື້ນຟູເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວຽກອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນໃນເຂດປະສົບໄພຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ຄະນະຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບ ແຂວງອັດຕະປື ກໍໄດ້ຈັດພິທີເປີດຊອງປະມູນໂຄງການກໍ່ສ້າງຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ ໂດຍມີບັນດາບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ທັງໝົດ 110 ບໍລິສັດ ເຊິ່ງມີ 17 ໂຄງການປະມູນ ເຊິ່ງປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

(1). ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 18 A ໄລຍະທາງແຍກ 1 I ເມືອງສາມັກຄີໄຊ – ຂົວຫ້ວຍໂອດ ກມ 0 + 00 – ກມ      12 + 500, ມີລວງຍາວ 12,50 ກມ, ໜ້າທາງ ກວ້າງ 6,00 ກມ; (2). ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 18 A: ໄລຍະທາງຂົວຫ້ວຍໂອດ – ຫ້ວຍກັນຈານ ກມ 12 + 500 – ກມ 30 + 500, ມີລວງຍາວ 18,00 ກມ, ໜ້າທາງກວ້າງ 6,00 ກມ; (3). ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 18 A: ໄລຍະທາງຂົວຫ້ວຍກັນຈານ – ຫ້ວຍແຍກທາງ 9041 ( ບ້ານໂຄກກ່ອງ ) ກມ 30 + 500 – ກມ 37 + 500, ມີລວງຍາວ 7,00 ກມ, ໜ້າທາງກວ້າງ 6,00 ກມ; (4).  ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 18 A: ໄລຍະທາງແຍກ 9041 ( ບ້ານໂຄກກ່ອງ ) – ( ບ້ານໃໝ່ ( ເຊປຽນ )) ກມ 37 + 500 – ກມ 41 + 500, ມີລວງຍາວ 4,00 ກມ, ໜ້າທາງກວ້າງ 6,00 ກມ; (5). ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 18 A: ໄລຍະທາງ ( ບ້ານໃໝ່ ( ເຊປຽນ )) – ( ບ້ານປິນດົງ )      ກມ 41 + 500 – ກມ 47 + 500, ມີລວງຍາວ 6,00 ກມ, ໜ້າທາງກວ້າງ 6,00 ກມ; (6). ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ເລກທີ 9004 ຕອນທາງ: ແຍກທາງ 18A ( ບ້ານສະໝອງໃຕ້ ) – ( ບ້ານຕະມໍຢອດ ) ກມ 00 + 00 – ກມ 9 + 00, ມີລວງຍາວ 9,00 ກມ, ໜ້າທາງກວ້າງ 5,00 ກມ; (7). ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ເລກທີ 9004 ຕອນທາງແຕ່ ( ບ້ານຕະມໍຢອດ ) – ( ບ້ານໜອງຫີນເກົ່າ ກມ        9 + 00 – ກມ 24 + 00, ມີລວງຍາວ 15,00 ກມ, ໜ້າທາງກວ້າງ 5,00 ກມ;    (8). ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ເລກທີ 9004 ຕອນທາງແຕ່ ( ບ້ານໜອງຫີນເກົ່າ ) – ( ຊາຍແດນເມືອງປາກຊ່ອງ ) ກມ 24 + 00 – ກມ 42 + 800, ມີລວງຍາວ 18,80 ກມ, ໜ້າທາງກວ້າງ 5,00 ກມ; (9). ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ເລກທີ 9004 ຕອນທາງ: ແຍກທາງ 18A ( ບ້ານໂຄກກ່ອງ ) – ( ບ້ານແທໃຫຍ່ ( ຄຸ້ມບ້ານມ່ວງ )) ກມ 0 + 00 – ກມ 6 + 00, ມີລວງຍາວ 6,00 ກມ, ໜ້າທາງກວ້າງ 5,00 ກມ; (10). ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ເລກທີ 9041 ຕອນທາງ ( ບ້ານໃຫຍ່ແທ ( ຄຸ້ມດອນມ່ວງ )) – ( ບ້ານດອນບົກ ( ຈຸດສ້າງທີ່ພັກຊົ່ວຄາວ )) ກມ 6 + 00 – ກມ 11 + 00 ມີລວງຍາວ      5,00 ກມ, ໜ້າທາງກວ້າງ 5,00 ກມ; (11). ທາງຫຼວງທ້ອງຖິ່ນ ເລກທີ 9041 ຕອນທາງ ( ບ້ານດອນບົກ ( ຈຸດສ້າງທີ່ພັກ )) – ( ບ້ານທ່າແສງຈັນ ) ກມ 11 + 00 – ກມ 14 + 000 ມີລວງຍາວ    3,00 ກມ, ໜ້າທາງກວ້າງ 5,00 ກມ; (12). ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູດິນແດງ ຈຸດບ້ານປິນດົງ ມີລວງຍາວ 6,73 ກມ; (13). ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູດິນແດງ ຕາຜ້າຜັງບ້ານ ຈຸດຕະມໍຢອດ ມີລວງຍາວ 8,54 ກມ; (14). ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູດິນແດງ ຈຸດບ້ານດອນບົກ ມີລວງຍາວ 13,10 ກມ; (15). ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູດິນແດງ ຈຸດບ້ານດົງບາກ ມີລວງຍາວ 19,27 ກມ; (16). ການຖົມແຮ່ + ຊາຍ ເຂດຈຸດບ້ານພັກຊົ່ວຄາວ 4 ຈຸດ ຄື: ຈຸດດອນບົກ; ຈຸດບ້ານຕະມໍຢອດ; ຈຸດບ້ານປິນດົງ ແລະ ຈຸດດົງບາກ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 16,70 ເຮັກຕາ; (17). ກໍ່ສ້າງຄອງລະບາຍນ້ຳ, ອ່າງເກັບນ້ຳເປື້ອນ ເຂດຈຸດພັກຊົ່ວຄາວ 4 ຈຸດ ຄື: ຈຸດບ້ານດອນບົກ; ຈຸດບ້ານຕະມໍຢອດ; ຈຸດບ້ານປິນດົງ ແລະ ຈຸດດົງບາກ.

ເສັ້ນທາງຈຳນວນດັ່ງກ່າວທີ່ວ່ານັ້ນ ແມ່ນເປັນເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສັນຈອນຂອງພາຫະນະເຂົ້າ –  ອອກລະຫວ່າງຊານເມືອງ ແລະ ຕົວເມືອງ ທັງເປັນເສັ້ນທາງລຳລຽງເຊື່ອມຕໍ່ຂົນສົ່ງຄ້າຂາຍສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລະຫວ່າງພາກໃຕ້ກັບບັນດາແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງ ທັງເປັນໂອກາດສ້າງເຂດພື້ນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ເປັນເຂດບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດໃນພາກໃຕ້ ເປັນຕົ້ນຕາດແຊພະ – ແຊປ້ອງໄລ, ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ຮູບພາບອັນທີ່ສະເທືອນໃຈໃນເຂດພື້ນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອັນລືຊື່ຕ່າງໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

 ປັດຈຸບັນການສັນຈອນໄປ – ມາບົນເສັ້ນທາງຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຍ້ອນເສັ້ນທາງຊຸດໂຊມ, ມີຫຼາຍບ່ອນເປັນຂຸມເລິກ ເມື່ອມີຝົນຕົກກໍເປັນບວກຂຸມເປິເປື້ອນ, ເວລາແດດກໍເປັນຂີ້ຝຸ່ນປິວໃຫງ່ໄປບໍລິເວນກວ້າງອັນໄດ້ສ້າງຄວາມລຳບາກແກ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ້ອາໄສຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ສໍາລັບຜົນຂອງການປະມູນແມ່ນຈະໄດ້ແຈ້ງຜົນໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 5 ເມສາ 2019 ນີ້. ໃນນີ້, ບໍລິສັດໃດທີ່ຊະນະການປະມູນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ເຮັດສັນຍາການກໍ່ສ້າງຕາມຂອບກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ.

Credit: laoedaily