ຈີນຕັດສິດປະຊາຊົນ ກວ່າ 17,5 ລ້ານຄົນ ບໍ່ໃຫ້ຊື້ປີ້ຍົນ “ຍ້ອນຄະແນນຄວາມດີ” ບໍ່ພຽງພໍ

294

ປົກກະຕິແລ້ວ ເລື່ອງຄະແນນຄວາມດີ ຫຼື ການປະພຶດນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍເຮົາກໍ່ຈະມີປະສົບການສະໄໝທີ່ເຮົາຮຽນຢູ່ ມັນທະຍົມຕົ້ນ ຫຼື ມັດຖະຍົມປາຍ ເຊິ່ງຈະມີຄະແນນການປະພຶດຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຕັ້ງອອກມາ ເຮັດຜິດລະບຽບ ກໍ່ຈະຖືກຕັດ ຈົນໄປເຖິງຂັ້ນການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງເຮົາ.

ເຊັ່ນດຽວກັບລະບົບ Social Credit ຫຼື ຄະແນນຄວາມດີໃນປະເທດຈີນ ທີ່ຕັດຄະແນນການປະພຶດຂອງປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ເຄົາລົບກົດລະບຽບບ້ານເມືອງ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຊື້ປີ້ຍົນ ຫຼື ລົດໄຟຄວາມໄວສູງໄດ້.

ເມື່ອປີຜ່ານມາ ປະຊາຊົນຈີນກວ່າ 17,5 ລ້ານຄົນ ຖືກຕັດສິດບໍ່ໃຫ້ຊື້ປີ້ຍົນ ແລະ ອີກ 5,5 ລ້ານຄົນ ບໍ່ສາມາດຊື້ປີ້ລົດໄຟໄດ້ ເນື່ອງຈາກຄະແນນຄວາມດີບໍ່ພຽງພໍ.

ສໍາລັບລະບົບ Social Credit ນັ້ນ ປະເທດຈີນໄດ້ເລິ່ມໃຊ້ມາ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ໂດຍມີການຫັກຄະແນນຄວາມດີຈາກການຝ່າຝືນກົດໝາຍລວມທັງການສູບຢາໃນພື້ນທີ່ຫ້າມສູບ.

ອີກທັງຍັງມີການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ເຊັ່ນລະບົບຈື່ຈໍາໃບໜ້າເພື່ອຊ່ວຍສ່ອງກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມພຶດທະກຳຂອງພົນລະເມືອງ.

National Public Credit Information Center ຍັງມີການເຜີຍລາຍຊື່ເພິ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຄົນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີດໍາ ກວ່າ 169 ລາຍຊື່ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ Credit China ໂດຍຄົນທີ່ມີລາຍຊື່ປະກົດນັ້ນ ຈະບໍ່ມີສິດໃນການຊື້ປີ້ຍົນ ຫຼື ລົດໄຟໄດ້ເລີຍ ເປັນເວລາ 1 ປີເຕັມ

ທັງນີ້ ປະຊາຊົນບາງສ່ວນຍອມຮັບວ່າ ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການດູແລກວດກາບັນຫາຕ່າງໆ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ຊັດເຈນ.

ແຕ່ປະຊາຊົນອີກສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ເກີດຄວາມກັງວົນວ່າ ລະບົບຈະເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ລັດຖະບານເຂົ້າມາແຊກແຊງການໃຊ້ຊີວິດປະຈໍາວັນ ໂດຍເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ການຕັດສິດທິເສລີພາບທາງການເມືອງຂອງປະຊາຊົນໄດ້.