ART ລົດໄຟໄຮ້ລາງລະບົບອັດສະລິຍະໃນຈູໂຈ

341

ຊົມພາບຂອງລົດໂດຍສານປະຈຳທາງອັດສະລິຍະ ເອອາທີ (ART-Autonomous Rail Rapid Transit) ຫຼື ລົດໄຟໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເກີດຈາກການນໍາຮູບແບບຂອງລົດເມ, ລົດໄຟ ແລະ ລົດລາງມາປະສົມປະສານລວມກັນ ໂດຍການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດ ຊີອາອາຊີ ຈູໂຈ ໂລໂຄໂມທີຟ (CRRC Zhuzhou Locomotive) ຜູ້ຜະລິດຊິ້ນສ່ວນຫຼັກຂອງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຂອງຈີນ.

ລົດໄຟໂດຍສານດັ່ງກ່າວ ຖືກຕິດຕັ້ງລະບົບເຊັນເຊີທີ່ສາມາດວັດແທກຂະໜາດຂອງຫົນທາງ ແລະ ວາງແຜນເສັ້ນທາງໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ໂດຍສາມາດແລ່ນໄປຕາມແລວເສັ້ນທາສີຂາວສອງເສັ້ນ ຫຼື ເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ແລ້ວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄົນຂັບໃນເມືອງຈູໂຈ ມົນທົນຫູໜານ ທາງພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ນອກຈາກນີ້, ຮູບຮ່າງຂອງລົດໄຟສາຍນີ້ກໍ່ຍັງຄ້າຍຄືກັບລົດໄຟທີ່ຖືກນໍາມາທົດລອງໃຊ້ຢູ່ໃນເມືອງຮາບິນ ມົນທົນເຮີຍຫຼົງຈຽງ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດຈີນດ້ວຍ.

CR: China Xinhua News