ປູກຜັກກະຫຼໍ່າປີ ດ້ວຍວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ

413

ຜັກກະຫຼໍ່າປີ ເປັນຜັກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ປູກໄວ້ບໍລິໂພກ ເຊິ່ງມີລັກສະນະຫົວຫຼາຍແບບ ຕັ້ງແຕ່ຫົວມົນ, ຫົວແຫຼມເປັນຮູບຫົວໃຈ,​ ມີສີຂາວ ຈົນເຖິງສີຂຽວອ່ອນ ເປັນຜັກທີ່ທົນທານກັບຄວາມຮ້ອນ, ອາຍຸການປູກຈົນເຖິງເວລາເກັບກ່ຽວມີປະມານ 50-60 ມື້ເທົ່ານັ້ນ.

  • ສຳລັບວິທີປູກ ແລະ ການເກັບກ່ຽວກະຫຼໍ່າປີ ປະກອບມີ:
  • ການກຽມດິນໂດຍການຂຸດ ຫຼື ໄຖ: ຄວນຂຸດເລິກປະມານ 15-20 ຊັງຕີແມັດ, ກວ້າງ 1 ແມັດ ຍາວຕາມຄວມຕ້ອງການ ຕາກດິນໄວ້ປະມານ 5-7 ມື້ ແລ້ວຄ່ອຍເອົາປຸ໋ຍຄອກ ຫຼື ປຸ໋ຍມັກ ຍ່ອຍດິນໃຫ້ລະອຽດພໍສົມຄວນ, ຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມແລ້ວຫວ່ານແກ່ນໃຫ້ກະຈາຍບາງໆ, ຖ້າຕ້ອງການປູກເປັນແຖວກໍຄວນເຮັດເປັນຮ່ອງໄວ້ກ່ອນແລ້ວຫວ່ານແກ່ນລົງ ຕາມຮ່ອງທີ່ກຽມໄວ້ຄຸມດ້ວຍເຟືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງບາງໆ, ເມື່ອເກີດອອກມີໃບປະມານ 1-2 ໃບ ກໍຄວນແຍກຕົ້ນທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ແຂງແຮງຖິ້ມ.
  • ການເບິ່ງແຍງຮັກສາ: ເມື່ອມີອາຍຸປະມານ 25-30 ມື້ ຈຶ່ງຄວນຍ້າຍຕົ້ນໄປປູກໃນໜານຜັກທີ່ກະກຽມໄວ້ ໂດຍໃຫ້ມີໄລຍະ 30-40 x 30-40 ຊັງຕີແມັດ, ການປູກອາດປູກເປັນແບບແຖວດຽວ ຫຼື ແຖວຄູ່ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດຂອງໜານ.
  • ການໃສ່ປຸ໋ຍ: ກະຫຼໍ່າປີ ເປັນພືດທີ່ຕ້ອງການທາດໄນໂຕເຈນ ແລະ ໂປໂຕຼຊຽມສູງ ເພື່ອໃຊ້ໃນການສ້າງຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕໃຫ້ແກ່ຕົ້ນຄື: ປຸ໊ຍທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ແມ່ນ ປຸ໊ຍສຸດ 13-13-21 ຫຼື 14-14-21 ໂດຍແບ່ງໃສ່ 2 ເທື່ອຄື: ຄັ້ງທີ 1 ໃສ່ຮອງພື້ນຕອນປູກ, ຄັ້ງທີ 2 ໃສ່ຫຼັງຈາກກະຫຼໍ່າປີມີອາຍຸ 7-14 ມື້ ແລະ ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍ ໄນໂຕເຈນ ແບ່ງໃສ່ 2 ເທື່ອຄື ອາຍຸໄດ້ 20 ມື້ ແລະ ອາຍຸ 40 ມື້ ໂດຍການໂຮຍຂ້າງຕົ້ນ.
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และอาหาร
  • ການຫົດນໍ້າ: ຄວນໃຫ້ນໍ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ໂດຍປ່ອຍໄປຕາມຮ່ອງລະຫວ່າງສະໜາມປະມານ 7-10 ມື້/ຄັ້ງ ໃນເຂດຮ້ອນ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ນໍ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເມື່ອກະຫຼໍ່າປີ ຫໍ່ເຂົ້າເປັນຫົວເຕັມທີ່ແລ້ວ ຄວນຫຼຸດປະລິມານນໍ້າໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ເພາະຫາກກະຫຼໍ່າປີ ໄດ້ຮັບນໍ້າຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ຫົວກະຫຼໍ່າປີແຕກອອກໄດ້.
  • ການພວນດິນ ແລະ ກຳຈັດສັດຕູພືດ: ໃນໄລຍະທໍາອິດຄວນປະຕິບັດຕະຫຼອດ ເພາະວັດສະພືດຈະເປັນໂຕຍາດອາຫານໃນດິນລວມທັງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ອີກດ້ວຍ.
  • ການເກັບກູ້ກະຫຼໍ່າປີ: ຫຼັງຈາກທີ່ປູກໄດ້ດົນພໍສົມຄວນແລ້ວຈົນມາຮອດເວລາເກັບກ່ຽວ, ຄວນເລືອກເກັບກ່ຽວຫົວທີ່ຫໍ່ແໜ້ນ ແລະ ມີຂະໜາດພໍດີ, ແຕ່ຖ້າຫາກຮອດເວລາເກັບກູ້ແລ້ວເຮົາບໍ່ເກັບກູ້ ແຕ່ປະໄວ້ດົນຫົວຈະຫຼວມລົງເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງ ການເກັບຄວນໃຊ້ມີດຕັດໃຫ້ໃບນອກຫຸ້ມຫໍ່ຫົວ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ຕະຫຼອດ, ເມື່ອຕັດ ແລະ ຂົນກະຫຼໍ່າປີ ອອກນອກໜານແລ້ວ ໃຫ້ຕັດແຕ່ງໃບນອກອອກເຫຼືອພຽງ 2-3 ໃບ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການບັນຈຸ ແລະ ການຂົນສົ່ງ.
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, อาหาร และสถานที่กลางแจ้ง