ເປີດໂຕເວັບໄຊ ຊັບສິນທາງປັນຍາ

355

ເວັບໄຊຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການຊອກຫາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ສິດທິບັດ ແລະ ລິຂະສິດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ນອກນີ້, ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ປະກອບຄຳຮ້ອງຂອງຕົນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຄືກັນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ.

ພິທີເປີດໂຕເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2019 ຢູ່ທີ່ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍມີ ທ່ານ ແດນຽວ ຟິດແພັດທິກ ຫົວໜ້າໂຄງການ USAID LUNAII ແລະ ທ່ານ ຄັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ພ້ອມກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຫຼາຍກວ່າ 70 ທ່ານ.

ທ່ານ ແດນຽວ ຟິດແພັດທິກ ກ່າວວ່າ: ເວັບໄຊນີ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນລະຫວ່າງການຮ່ວມມືຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຕ່ຄວາມຈິງພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຕັ້ງແຕ່ກ່ອນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ໃນປີ 2013. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນດົນນານມານີ້ເປັນພັນທະຂອງທັງສອງປະເທດທີ່ຈະສົ່ງເສີມບັນດາຜູ້ປະກອບການ ແລະ ການລົງທຶນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
ເວັບໄຊຊັບສິນທາງປັນຍາ ສ້າງໂດຍ ໂຄງການ USAID LUNA II ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และงานแต่งงาน


ການຊ່ວຍສ້າງເວັບໄຊແມ່ນໜຶ່ງໃນວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ ອົງການ USAID ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍການຮ່ວມມືກັບກະຊວງ, ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງສັນຍາການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ເຊັ່ນວ່າ: ອົງການການຄ້າໂລກ, ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ການເປັນພາຄີສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ລວມທັງສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ລາວ – ສະຫະລັດອາເມຣິກາ.

ໂຄງການ USAID LUNA II ແມ່ນໂຄງການ 5 ປີ ເພື່ອຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນຕະຫຼາດໂລກ ໂດຍສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊໄດ້ທີ່ dip.gov.la

CR:Laoedaily