ຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈະປັບໃໝ 20% ຂອງມູນຄ່າ

326

ໃນອາທິດຜ່ານມາ ເຟສບຸ໊ກ, ໜັງສືພິມວິທະຍາສາດ ແລະ ການພັດທະນາ ເຜີຍແຜ່ຂ່າວກວດພົບນໍ້າມັນບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບຢູ່ນອກຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນທີ່ສົນໃຈຈາກປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ. ອີງຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເລກທີ 331/ນຍ ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຈະຖືກຢຶດ ແລະ ປັບໃໝ 20% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນທີ່ກວດພົບ.

ຂ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2018 ຜ່ານການລົງກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພົບເຫັນນໍ້າມັນບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດນອກຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ລຽບເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ແຕ່ໂດຍລວມແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2017.

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກວດກາຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍຜ່ານ 2 ຮູບແບບ ຄື: ກວດປົກກະຕິປີລະ 2 ຄັ້ງ ແລະ ກວດກາຕາມການຮ້ອງຮຽນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ກໍຄືຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນຜ່ານສາຍດ່ວນ 1513 ຜ່ານການກວດເຫັນວ່າ ສະເພາະປີ 2017 ພົບນໍ້າມັນແອັດຊັງ ແລະ ກາຊວນ ຢູ່ຫຼາຍປໍ້າໃນທົ່ວປະເທດບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ຍ້ອນມີທາດເຫຼົ້າ, ກົດໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນກາສໄຕເຈືອປົນຢູ່ ໂດຍກວດພົບປະມານ 30% ຂອງຈໍານວນປໍ້າທີ່ກວດພົບທັງໝົດ ແຕ່ໃນປີ 2018 ພົບເຫັນນໍ້າມັນຢູ່ບັນດາປໍ້າເປົ້າໝາຍທີ່ລົງກວດກາບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບຫຼຸດລົງເຫຼືອ 10% ສ່ວນເຂດທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ນອກຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້.

ສໍາລັບສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບມີ 2 ສາເຫດ ຄື: ຜູ້ປະກອບການຈໍານວນໜຶ່ງລັກລອບເອົານໍ້າມັນທີ່ຕ້ອງຫ້າມມາປະສົມກັບນ້ຳມັນແອັດຊັງ ແລະ ກາຊວນເອງ ເພື່ອປະຢັດຕົ້ນທຶນ ແລະ ອີກສາເຫດໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນຜູ້ປະກອບການຂາຍນ້ຳມັນບໍ່ຮູ້ວ່ານ້ຳມັນມີສານເຈືອປົນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ຍ້ອນຊື້ນ້ຳມັນຈາກຜູ້ປະກອບການອື່ນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສຳລັບບັນດາປ້ຳໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳມັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໄດ້ອອກສະຕິກເກີໃຫ້ ມີທັງໝົດ 3 ສີ ຄື: ສີຂາວ ໝາຍເຖິງປ້ຳທີ່ກວດກາແລ້ວບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ; ສີຂຽວ ແມ່ນປ້ຳທີ່ມີບັນຫາ ແລະ ໄດ້ຮັບການກ່າວເຕືອນເພື່ອສຶກສາອົບຮົມແລ້ວນຳເອົານ້ຳມັນໄປປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບຄືນ; ສີຟ້າ ແມ່ນປໍ້າທີ່ມີບັນຫາ, ຖືກປັບໃໝ ແລະ ຖືກຢຶດເອົານ້ຳມັນທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານທັງໝົດແລ້ວ ຖ້າຫາກຜູ້ຊົມໃຊ້ພົບເຫັນນໍ້າມັນຢູ່ປໍ້າທີ່ທ່ານໄປໃຊ້ບໍລິການບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫຼື ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃດໆໃຫ້ແຈ້ງມາຍັງສາຍດ່ວນ 1513 ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງໄປກວດກາຕົວຈິງ.

ປັດຈຸບັນລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຜ່ານດ່ານສາກົນໃນທົ່ວປະເທດ ທັງໝົດ 16 ແຫ່ງ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຜ່ານດ່ານທ້ອງຖິ່ນທຸກປະເພດ ໃນຈຳນວນດ່ານສາກົນທັງໝົດ 16 ແຫ່ງ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໄດ້ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປປະຈໍາ ເພື່ອກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳມັນທຸກຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າມາ.

ອີງຕາມດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເລກທີ 331/ນຍ ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017, ມາດຕາ 82 ມາດຕະການປັບໃໝຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ລະເມີດດໍາລັດຕໍ່ດໍາລັດ ຂໍ້ ກ. ສໍາລັບບໍລິສັດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ: 1. ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈະໃຫ້ສົ່ງອອກຄືນ ແລະ ປັບໃໝ 10% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກວດພົບ; 2. ສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈະຖືກຢຶດ ແລະ ປັບໃໝ 50% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກວດພົບ; ຂໍ້ ຂ. ສໍາລັບບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ: 1. ສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈະຖືກຢຶດ ແລະ ປັບໃໝ 50% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກວດພົບ; 2. ກັກຕຸນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເພື່ອເກງກໍາໄລ ຫຼື ປັ່ນປ່ວນຕະຫຼາດຈະຖືກປັບໃໝ 10 ລ້ານກີບຕໍ່ຄັ້ງ; ຂໍ້ ຄ. ສໍາລັບຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ; 1. ຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈະຖືກຢຶດ ແລະ ປັບໃໝ 20% ຂອງມູນຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກວດພົບ.

CR:Laoedaily