ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2019 ບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນມີນາ

390

ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະ ມີພັນທະເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2019 ພາຍໃນກຳນົດເວລາ, ຖ້າບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຕາມເວລາດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກປັບໃໝຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.

ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0526/ກງ ລົງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2019 ເຖິງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ເລື່ອງການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2019.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2019 ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຊາບ ຄື: ໄລຍະເວລາປົກກະຕິຂອງການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ແມ່ນໄລຍະເວລານັບແຕ່ເດືອນມັງກອນຮອດເດືອນມີນາຂອງທຸກໆປີ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະເວລາທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະ ມີພັນທະເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ, ຖ້າບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຕາມເວລາດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຈະຖືກປັບໃໝຕາມແຕ່ລະກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ IV ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 3455/ກງ ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017; ກໍລະນີບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະຫາກຍັງບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຂອງປີຜ່ານມາ ນອກຈາກໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມທາງຄືນແລ້ວ ຍັງຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝ ຄື: ຖືກປັບໃໝ 60% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຕໍ່ປີ ກໍລະນີຍັງບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017 ຄືນຫຼັງ, ຖືກປັບໃໝ 40% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2018 ກໍລະນີຍັງບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2018.

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ການຊຳລະຄ່າທຳນຽມທາງ ແມ່ນໃຫ້ຊຳລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ດ້ວຍຫ້າທາງເລືອກ ຄື: ຊຳລະ ຜ່ານລະບົບເຄົາເຕີຂອງທະນາຄານ ( Counter ), ຊຳລະຜ່ານທາງອອນລາຍ ( Mobile Application BCEL One, BCEL I-Bank ), ຊຳລະຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ ( ATM ), ຊຳລະຜ່ານສະຖານທີ່ຈຸດໃຫ້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ( BCOME ) ແລະ ຊຳລະຜ່ານທະນາຄານຕົວແທນ; ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ ສຳລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຊື້ຍານພາຫະນະໃໝ່ ( ພາຫະນະອອກຮ້ານ ) ໃນເດືອນຕຸລາ ຫາ ເດືອນທັນວາຂອງປີ ແມ່ນເລີ່ມໃຫ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງໃນປີຖັດໄປ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນຈະເຮັດໜ້າທີ່ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

CR: Laoedaily