ຄຸນປະໂຫຍດຈາກການກິນສົ້ມ

478

ລົດສົ້ມຈາກສານສັງເຄາະໃນນໍ້າສົ້ມທີ່ນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ໂດຍມີສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນຄື: Glacial Acetic Acid  ແລະ ເປັນໂຕເຮັດໃຫ້ເກີດລົດສົ້ມ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ກົດຊີຕຣິກ ເຊິ່ງໃຫ້ລົດສົ້ມທົດແທນໝາກນາວ ຖ້າກິນໃນປະລິມານໜ້ອຍກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງແຕ່ຖ້າກິນໃນປະລິມານຫຼາຍໆຈະສາມາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍແນ່ນອນ ແຕ່ລົດສົ້ມຈາກໝາກໄມ້ເຊັ່ນ: ໝາກນາວ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກຂາມ, ໝາກຍົມ, ໝາກນັດ ແລະ ອື່ນໆຈະບໍ່ມີອັນຕະລາຍແຖມຍັງດີຕໍ່ສຸພາບດ້ວຍ.
      ຄຸນປະໂຫຍດຈາກສົ້ມ:

  • ຊ່ວຍແກ້ໄອເຈັບຄໍ: ໂດຍໃຊ້ນໍ້າໝາກນາວ 2-3 ໜ່ວຍປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງ 1 ບ່ວງຈະຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການເຈັບຄໍໄດ້ດີ ເພາະນໍ້າໝາກນາວຈະຊ່ວຍແກ້ອາການໄອໄດ້ ແລະ ນໍ້າເຜິ້ງຊ່ວຍຫຼຸດອາການເຈັບຄໍ.
  • ຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການເປັນຫວັດ: ໃນໝາກສົ້ມແມ່ນອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ C ຖ້າກິນປະຈຳຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ປ້ອງກັນຈາກການເປັນຫວັດໄດ້.

ນອກຈາກນັ້ນຍັງ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຍ່ອຍອາຫານ, ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຫິວນໍ້າ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.