ທົ່ວປະເທດ! ຄົ້ນພົບຈຸດປາກົດແຮ່ທາດຫຼາຍກວ່າ 500 ຈຸດ

440

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ເປີດເຜີຍປັດຈຸບັນສາມາດຄົ້ນພົບຈຸດປາກົດແຮ່ທາດຫຼາຍກວ່າ 500 ຈຸດ ໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ປະມານ 162.104 ກມ2 ເທົ່າກັບ 68,46% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງໃນປີ 2003 – 2017 ຂະແໜງທໍລະນີສາດ – ບໍ່ແຮ່ ເປັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນນອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງລະບົບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໂດຍຊຸມປີຜ່ານມາໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບປະມານ 2 ຕື້ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ສະເລ່ຍປະມານ 150 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ.

ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປີດເຜີຍໃນກອງປະຊຸມສະພາ ຊຸດທີ VIII ຜ່ານມາວ່າ: ເວົ້າສະເພາະວຽກງານທໍລະນີສາດ – ບໍ່ແຮ່ ນັບແຕ່ປີ 1986 ເຖິງປັດຈຸບັນ ເປັນໄລຍະປະຕິບັດແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ເຊິ່ງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວທາງດ້ານການລົງທຶນ ເຊິ່ງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດລົງທຶນ 718 ບໍລິສັດ. ໃນນີ້, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອະນຸມັດ 443 ບໍລິສັດ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງອະນຸມັດ 275 ບໍລິສັດ ປະກອບມີ 449 ກິດຈະການ. ໃນນັ້ນ, ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຊອກຄົ້ນ 27 ບໍລິສັດ ມີ 39 ກິດຈະການ; ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສໍາຫຼວດ 66 ບໍລິສັດ ມີ 115 ກິດຈະການ; ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ – ເຕັກນິກ 54 ບໍລິສັດ ມີ 81 ກິດຈະການ ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສໍາປະທານຂຸດຄົ້ນ 79 ບໍລິສັດ ມີ 141 ກິດຈະການ; ຢູ່ໃນໄລຍະສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ – ເຕັກນິກ 35 ບໍລິສັດ ມີ 38 ກິດຈະການ ແລະ ຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ 14 ບໍລິສັດ ມີ 35 ກິດຈະການ ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ສໍາລັບປະເພດແຮ່ທາດທີ່ຖືກຂຸດຄົ້ນກໍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3 ປະເພດ ມາເປັນ 12 ປະເພດແຮ່ທາດ. ໃນນີ້, ຈໍານວນ 79 ບໍລິສັດນັ້ນ ມີ 7 ໂຄງການໃຫຍ່ລະດັບສາກົນໄດ້ແກ່: ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ຄໍາ – ທອງ ເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ທອງ – ຄໍາ ພູເບ້ຍ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຄໍາ ເມືອງຄໍາເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນສະໜອງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນເກືອໂປຕາສ 2 ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງການລົງທຶນດ້ານທໍລະນີສາດ – ບໍ່ແຮ່ ນັບແຕ່ປີ 2003 – 2017 ຂະແໜງທໍລະນີສາດ – ບໍ່ແຮ່ ເປັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນນອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງລະບົບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໂດຍໃນຊຸມປີຜ່ານມາໄດ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບປະມານ 2 ຕື້ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ສະເລ່ຍປະມານ 150 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ລາຍຮັບດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເຂົ້າໃນການຮັກສາ ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ສະຖຽນລະພາບເງິນກີບ ແລະ ເປັນທຶນຮອນໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນບ່ອນໂຄງການຕັ້ງຢູ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 20 ພັນຄົນ, ພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນອະນາຄົດ.

ປັດຈຸບັນສາມາດຄົ້ນພົບຈຸດປາກົດແຮ່ທາດຫຼາຍກວ່າ 570 ຈຸດ ໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ປະມານ 162.104 ກມ2 ເທົ່າກັບ 68,46% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ຄໍາ, ທອງ, ເງິນ, ນິແກນ, ກົ່ວ, ຖ່ານຫີນ, ບົກຊິດ, ຫີນກາວ, ເຫຼັກ, ແກ້ວປະເສີດ, ເກືອໂປຕາສ, ຊືນ, ສັງກະສີ, ຫີນປູນ, ຫີນໂດໂລໄມ, ບາລິດ ແລະ ອື່ນໆ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງຕັ້ງລັດວິສາຫະກິດພັດທະນາແຮ່ທາດລາວ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສຶກສາ – ສໍາຫຼວດ ແລະ ຮ່ວມທຶນກັບບັນດາບໍລິສັດລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືໃນການສ້າງແຜນທີ່ທາງທໍລະນີສາດກັບ ສປ ຈີນ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ພິເສດແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ສະບັບປັບປຸງປີ 2017.

CR:Laoedaily