ທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ແນະນຳລາວລົງທຶນໃສ່ດ້ານມະນຸດຫຼາຍຂຶ້ນ

280

ທະນາຄານໂລກ ແນະນຳໃຫ້ ສປປ ລາວ ລົງທຶນໃສ່ດ້ານມະນຸດເພື່ອເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຈະເປັນການສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລົງ.
ອີງຕາມບົດລາຍງານການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຢູ່ທີ່ 6,5% ໃນປີ 2018 ຫຼຸດລົງຈາກ 6,9% ໃນປີ 2017 ເຊິ່ງກໍມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເຊັ່ນ: ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ເກີດຈາກບັນຫາໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໄລຍະບໍ່ດົນມານີ້.

ອີງຕາມບົດລາຍງານການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຢູ່ທີ່ 6,5% ໃນປີ 2018 ຫຼຸດລົງຈາກ 6,9% ໃນປີ 2017 ເຊິ່ງກໍມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເຊັ່ນ: ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ເກີດຈາກບັນຫາໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໄລຍະບໍ່ດົນມານີ້.

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, บ้าน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ອີງຕາມບົດລາຍງານການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຢູ່ທີ່ 6,5% ໃນປີ 2018 ຫຼຸດລົງຈາກ 6,9% ໃນປີ 2017 ເຊິ່ງກໍມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ເຊັ່ນ: ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ເກີດຈາກບັນຫາໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໄລຍະບໍ່ດົນມານີ້.

ຂະແໜງກໍ່ສ້າງທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການຍັງຄົງເປັນປັດໄຈຂັບເຄື່ອນສໍາຄັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນປີ 2018. ພາບລວມຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະກາງຍັງຄົງມີລັກສະນະເອື້ອອໍານວຍ ແຕ່ກໍອາດຈະຖືກກະທົບຈາກຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ. ໃນນັ້ນ, ລວມມີ ແວດລ້ອມເສດຖະກິດໂລກທີ່ຍັງສັ່ນໄຫວ.
ທ່ານ ນິໂຄລາ ພອນທາຣາ ( Nicola Pontara ) ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: “ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເຂັ້ມແຂງ ເຊິ່ງລັດຖະບານມີຜົນງານໂດດເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງໃນຂົງເຂດການປະຕິຮູບ ໂດຍສະເພາະການເກັບລາຍຮັບ. ນະໂຍບາຍການຮັດກຸມດ້ານການເງິນງົບປະມານແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ ເຖິງວ່າຈະຖືກກະທົບຈາກບັນຫາໄພພິບັດທໍາມະຊາດໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ກໍຕາມ ”. ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ ເມື່ອເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າແລ້ວ ສປປ ລາວ ຄວນລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາດ້ານມະນຸດເພື່ອເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ເຊິ່ງຖືເປັນກຸນແຈສຳຄັນຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ ”.

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, ต้นไม้, บ้าน, ตึกระฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ອີງຕາມບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ການຂາດດຸນງົບປະມານເຫັນວ່າຫຼຸດລົງມາຢູ່ທີ່ 4,7% ຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ເຊິ່ງຫຼຸດຈາກ 5,3% ໃນປີ 2017 ລັດຖະບານກໍໝາຍໝັ້ນໃນການຫຼຸດລະດັບໜີ້ສິນສາທາລະນະ ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະດັບ 60% ຕໍ່ GDP ໂດຍການດຳເນີນນະໂຍບາຍການຮັດກຸມດ້ານການເງິນງົບປະມານ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເພີ່ມການເກັບລາຍຮັບ, ຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສາທາລະນະໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຄາດວ່າຢູ່ປະມານ 2,1% ໃນປີ 2018 ຈາກເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍທີ່ 0,8% ໃນປີ 2017 ອັນເປັນຍ້ອນລາຄາສະເລ່ຍຂອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງມາຈາກການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບໃສ່ບັນດາສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ສໍາຄັນ.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວຍັງລວມເອົາຂໍ້ທີ່ສົນທະນາກ່ຽວກັບທຶນມະນຸດ ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການລົງທຶນໃສ່ການສ້າງຄົນ, ເດັກທີ່ເກີດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນມີພຽງ 45% ຂອງທ່າແຮງເຕັມສ່ວນ ທີ່ເຂົາສາມາດປະກອບສ່ວນຜະລິດຕະພາບໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ ຫາກກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບບໍລິການການສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ອີງຕາມບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີລະດັບລາຍຮັບໃກ້ຄຽງກັບ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າ: ບັນຫາເດັກເຕ້ຍຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີລະດັບຕົວເລກທີ່ສູງລື່ນເຂົາເຈົ້າ. ພ້ອມນັ້ນ, ອັດຕາລອດຊີວິດຂອງເດັກຮອດອາຍຸ 5 ປີ ກໍຍັງເຫັນວ່າຕໍ່າກວ່າເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນີ້, ເມື່ອດັດປັບໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນຮູ້ ຍັງເຫັນວ່າ: ເດັກນ້ອຍລາວ ສືບຕໍ່ຮຽນໃນໂຮງຮຽນໂດຍສະເລ່ຍພຽງແຕ່ 6,4 ປີ ເຖິງວ່າມີຈໍານວນປີສະເລ່ຍສະສົມຂອງການຮຽນໃນໂຮງຮຽນຈົນກວ່າເດັກຈະຮອດອາຍຸ 18 ປີ ຈະຢູ່ທີ່ 10,8 ປີກໍຕາມ.

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ບົດລາຍງານໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ: ການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການພັດທະນາມະນຸດໃນວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງປະສົມປະສານບັນດາກິດຈະກໍາແກ້ໄຂສະເພາະຂະແໜງການ ແລະ ການປະຕິຮູບລະບົບລວມ ຕົວຢ່າງ: ການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ, ໃສ່ໃຈສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ກໍ່ຄືໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບການສຶກສາ ນັບແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມທ່າແຮງໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນ ໃຫ້ມີການເຕີບໂຕທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຜະລິດຕະພາບສູງ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິຮູບດ້ານສະຖາບັນ ເພື່ອປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນໄລຍະຍາວ.